Marknad

Idrotten konkurrerar idag med all annan upplevelseindustri, därför är det viktigt för Assyriska United att identifiera och kommunicera med sin befintliga och potentiella målgrupp.

Klubben lägger stort fokus på att vidareutveckla befintlig verksamhet och samtidigt hitta nya områden att skapa synergier inom. Assyriska United fördjupar sig kring kundrelationer, varumärkesarbete, verksamhetsutveckling och styrning. Denna del ansvarar marknadssektionen över i samarbete med ekonomisektionen.

Marknadssektionen arbetar med hur stora och små förändringar bör förankras, genomföras och följas upp i den egna organisationen. Hur man bygger upp och förädlar en bra samverkan, långsiktiga partnerskap och kvalitativa nätverk. Denna sektion lägger stor vikt på att utforma en representativ hemsida där hela klubbens verksamhet kan följas och beskrivas i detalj.

Sponsra Assyriska United du med, vi tar gärna din hjälp!

Maila förfågan

Assyriskaunited@gmail.com