Spelar möte torsdag 6 feb kl 19.15 på arenan!

Spelarmöte för 2014 torsdag 6 feb kl 19.15 i vip rummet på arenan, obligatorisk närvaro för de som har planer att spela i år.

 

vid frånvaro kontakta johan baresso 0707193956