Våra tankar finns hos de anhöriga

Klubben beklagar sorgen,Må han vila i frid våra tankar finns hos familjen och alla anhöriga…

/Assyriska Utd